باید از نگاه بعضی‌ها عکس بگیری و بعد عکس را پرت کنی توی صورتش؛ «این نگاه آدمی نیست که حالا نمیگم عاشقمی، ولی بهم کمستری که داری الاغ!» و بعد هم دور شوی. و مطمئن هم هستی که گردنش را چرخانده و تا جایی که دیده می‌شوی، راه رفتنت را تماشا می‌کند. بعد هم با خودت فکر می‌کنی که حالا همه‌چیز عوض شده و دیگر دلت برای نگاه‌هایش تکان نمی‌خورد.