به مدت یک هفته تنها استفاده‌ی من از موبایل فرستادن sms و تماس تلفنی بود. گوشی را ریست‌فکتری کرده بودم و بهترین موقعیت بود تا خودم و ذهنم را نجات بدهم. بعد از یک هفته برگشتم. نمی‌خواستم دوباره حالم بد شود. از همه‌ی کانال‌ها آمدم بیرون به جز چند کانال موسیقی. تا مدت‌ها  توییتر را چک نکردم. یواشکی می‌رفتم اینستگرم و انگار که در حال ارتکاب جرم باشم خیلی سریع می‌آمدم بیرون. البته این‌ها مهم نیست. مهم این بود که اکثر به اصطلاح دوستانم بعد از اینکه از کانال روزنویس‌شان آمدم بیرون، آن‌ها هم از کانال دست‌سازه‌های من آمدند بیرون. البته این هم مهم نیست. مهم روابطی‌ست که بوی کثافت می‌دهد. روابط ما چیزی بیشتر از یک معامله‌ی کثیف و غرق در لجن نیست.